hoek met de
Koning Albertlaan
  Wie woont in de August Vemeylenlaan ?
(klik op de huizen)
         
de nummers
1 tot 11
  de nummers
4 tot 12
         
de nummers
13 tot 21
  de nummers
14 tot 22
         
de nummers
23 tot 31
  de nummers
24 tot 30
         
de nummers
35 tot 41
  de nummers
32 tot 40