August Vemeylenlaan 24 tot 30
(ga met de muis over het huis)