August Vemeylenlaan 23 tot 31
(ga met de muis over het huis)