August Vemeylenlaan 1 tot 11
(ga met de muis over het huis)