August Vemeylenlaan (hoekhuis met de Koning Albertlaan)
(ga met de muis over het huis)